تماس با ما

آدرس شرکت:استان فارس، شهرستان جهرم،شهرک فاطمیه،ساختمان دانشگاه آزاد،مرکز رشد فناوری

کد پستی: ۷۴۲۴۷۸۵۳۱۸

تلفن تماس: ۰۷۱۵۴۳۴۴۴۴۲